Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2020

Cấu hình SD-WAN trên Firewall Fortigate

Hình ảnh
Hiện nay, với sự phát triền không ngừng của công nghệ, để một hệ thống hoạt động là chưa đủ. Chúng phải thỏa mãn những yêu cầu cao hơn như hoạt động ổn định, liên tục, sẵn sàng…. Đáp ứng nhu cầu trên, hãng công nghệ Fortinet với sản phẩm chủ lực   Firewall Fortigate   với công nghệ Sd-Wan giúp chúng ta thiết kế một mô hình mạng dự phòng với 2 đường truyền chạy song song từ các nhà mạng khác nhau. Bài viết này sẽ hưỡng dẫn các bạn cấu hình tính năng Sd-Wan Load balancing trên Firmware 5.6 (Các bản Firmware thấp hoặc cao hơn sẽ có một số thay đổi trong cách cấu hình) ​ Mô Hình:  Kết nối cổng Wan1, Wan2 của thiết bị với 2 đường truyền internet từ nhà cung cấp mạng. ​ Các bước cấu hình  : 1. Xóa policy Bạn cần phải xóa tất cả các policy liên quan đến 2 cổng Wan1 và Wan2 để có thể thêm chúng vào Sd-Wan. Sau khi xóa policy các user trong mạng LAN sẽ không thể truy cập ra internet bằng một trong 2 đường này. Truy cập  Policy & Objects  ->  Ipv4 Policy . Chọn các policy đăng được áp dụn

Các vấn đề về Mail Server và cách xử lý một số sự cố

  I. Network Hoạt động của 1 hệ thống mail gồm 2 chiều: 1 – Incomming (inbound) - chiều mail vô: có 2 cách làm C1- Mail offline: mail từ internet sẽ gởi vào 1 mail server trung gian, sau đó ta cấu hình cho mail server trong mạng LAN connect vào server trung gian download mail về, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, internet chập chờn, điện đóm lúc có lúc không … C2 – Mail Online: mail từ internet sẽ gởi thẳng vào server trong mạng LAN, muốn vậy ta phải chỉnh MX record (trong DNS của nơi bán domain) về IP mặt ngoài của Firewall (hoặc router DSL) và NAT port 25 của Firewall (hoặc router DSL) vào mail server trong mạng LAN 2 – Out Going (outbound) - chiều mail ra: cũng có 2 cách C1 – Phân mail trực tiếp bằng cách truy vấn DNS của Domain đích -> xác định MX record của domain đích -> đẩy mail vào port 25 của mail server domain đích, phù hợp với IP tĩnh và không nằm trong blacklist. C2 – Relay: forward mail sang một mail server khác để mail server này chuyển đi giúp ta.​ II. Mail online. – T

Fixed Draytek Smart VPN no ppp control protocols configured

Hình ảnh
  Open Device Manager: 1. Open Computer Management 2. Uninstall 'WAN miniport (IP)' 3. Scan for Hardware changes 4. Restart Draytek Client 5. Try connecting to VPN again

Download FileZilla

 Link:  https://filezilla-project.org/

Download Skype

 Link:  https://www.skype.com/en/get-skype/

Download Opera Mini

 Link: https://www.opera.com/vi

Download VNC Viewer

 Link:  https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Download iTunes

 Link:  https://support.apple.com/downloads/itunes

Download Google Backup and Sync

 Link:  https://www.google.com.vn/intl/vi/drive/download/

Download OneDrive

 Link:  https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/onedrive/download

Download KeePass 2

 Link:  https://keepass.info/download.html

Download VLC

 Link:  https://www.videolan.org/vlc/index.vi.html

Download Notepad++

 Link:  https://notepad-plus-plus.org/downloads/

Download PuTTY

 Link:  https://www.putty.org/

Download 7-Zip

 Link:  https://www.7-zip.org/download.html

Download WinRAR

 Link:  https://www.win-rar.com/download.html?L=5

Download Microsoft Edge

 Link:  https://www.microsoft.com/vi-vn/edge

Download WinSCP

 Link:  https://winscp.net/eng/download.php

Download Chrome

 Link:  https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/

Download Firefox

 Link:  https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/

Download Zoom

 Link:  https://zoom.us/download

Download Microsoft Teams

 Link:  https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Download Foxit Reader - PDF

 Link:  https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

Download Unikey

 Link:  http://unikey.vn/vietnam/

Download Anydesk

 Link:  https://anydesk.com/en/downloads

Download Teamviewer

 Link:  https://www.teamviewer.com/vi/ta%CC%89i-ve/windows/

Download UltraViewer

 Link:  https://ultraviewer.net/vi/download.html

Download Microsoft Office 2019

Link:  https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/get-started-with-office-2019

Download Windows 10 - Windows 10 October 2020 Update

 Link:  https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows10