Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2021

Cách đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm

Hình ảnh
  Chuẩn bị đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm Để đăng kí gói 1 năm của Raidrive chúng ta cần chuẩn bị 1 địa chỉ email EDU (ví dụ: email@tentruong.edu.vn) Hướng dẫn đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm Bước 1: Vào link:  Đăng kí Tiếp theo điền thông tin email EDU như bước chuẩn bị Hướng dẫn đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm Bước 2: Vào Link sau để chọn gói EDU:  Link chọn gói EDU Cách đăng kí RaiDrive Edu miễn phí 1 năm Sau đó ấn vào  Join your institution Bước 3: Tiếp theo chọn  Share With me đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm Cuối cùng màn hình sau hiện ra là bạn đã đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm Theo: moinhat123.blogspot.com

Sơ đồ các tuyến cáp quang biển xuyên lục địa

 Link:  Sơ đồ các tuyến cáp quang biển