Cách đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm

 Chuẩn bị đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm

Để đăng kí gói 1 năm của Raidrive chúng ta cần chuẩn bị 1 địa chỉ email EDU (ví dụ: email@tentruong.edu.vn)

Hướng dẫn đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm

Bước 1:
Vào link: Đăng kí
Tiếp theo điền thông tin email EDU như bước chuẩn bị

Hướng dẫn đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm
Hướng dẫn đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm

Bước 2:
Vào Link sau để chọn gói EDU: Link chọn gói EDU

Cách đăng kí RaiDrive Edu miễn phí 1 năm
Cách đăng kí RaiDrive Edu miễn phí 1 năm

Sau đó ấn vào Join your institution

Bước 3:
Tiếp theo chọn Share With me


đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm
đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm

Cuối cùng màn hình sau hiện ra là bạn đã đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm

đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm
đăng kí thành công Raidrive -  miễn phí 1 năm
Theo: moinhat123.blogspot.com

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cấu hình SD-WAN trên Firewall Fortigate